TRIỂN LÃM ONLINE

NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2021

25/11/2021 - 25/12/2021

Đơn vị bảo trợ: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THĂM TRIỂN LÃM

Đơn vị tổ chức: HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM - CỤC AN TOÀN THÔNG TIN, BỘ TT&TT

©2020 Allrights reserved mystore.com

Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

155 An Trạch - Đống Đa - Hà Nội

securityday@vnisa.org.vn

https://securityday.vn/

0981564086

Copyright © VNISA 2021. All rights reserved.