GỬI THÔNG TIN

Quý vị có thể gửi góp ý hoặc liên hệ với
Ban Tổ chức bằng cách điền vào form sau:

©2020 Allrights reserved mystore.com

Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

155 An Trạch - Đống Đa - Hà Nội

securityday@vnisa.org.vn

https://securityday.vn/

0981564086

Copyright © VNISA 2021. All rights reserved.